Emociškai saugios aplinkos kūrimas

Emociškai palankios ugdymo aplinkos įstaigoje kūrimas, tikslinių priemonių pristatymas, parinkimas ir jų naudojimas ugdymo veikloje.

Trukmė – 6 akademinės valandos atvykstant į Jūsų įstaigą (arba 3 valandos nuotoliniu būdu Zoom virtualioje aplinkoje).

Emociškai palanki ugdymo aplinka yra vienas iš svarbesnių ugdymo įstaigų proceso veiksnių.  Šiai dienai pedagogai susiduria su rimta problema – priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo vaikų skaičius grupėse yra labai didelis, daugelis vaikų yra veikiami esamos situacijos ir jaučia nerimą,   sunku skirti pakankamai dėmesio visiems ugdytiniams.

Kokias ugdymo priemones rinktis ir kaip tinkamai funkcionaliai suformuoti ugdymo erdves, kad vaikai galėtų kuo daugiau išmokti savarankiškai žaisdami ir bendraudami tarpusavyje, nebūtų nuslopintas jų prigimtinis kūrybiškumas.

Seminaro metu DALYVIAI MOKYSIS:

  • Atskirti esminius žaislus nuo neesminių ar psichiką žalojančių,
  • Sukurti emociškai palankią vaikui aplinką įrengiant ugdymui aktualias erdves, pritaikant šiuolaikines ugdymo priemones;
  • Terapinių niuansų kasdieniame darbe, susidūrus su emociniais sunkumais, parinkimo ir panaudojimo;
  • Integruoti smėlio, gyvūnų, muzikos terapijas ugdymo veikloje ;
  • Modernių technologijų parinkimo ir taikymo formuojant emociškai palankias ugdymo erdves;
  • Meninės terapijos metodų, kuriant emociškai palankią ugdymo aplinką.
  • Kaip sukurti vaikams emociškai palankią ugdymo aplinką lauko erdvėje.

SEMINARĄ VEDA: Inga Sosnovska – ISEI (International Society for Emotional Intelligence)  akredituota emocinio intelekto instruktorė , lektorė,   UAB „Janida“ įkūrėja.

Seminaras vertinamas  kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimais.  Seminaras vyksta virtualioje aplinkoje.

Tikslinė auditorija: esami ir būsimi priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, norintys tobulinti savo kvalifikaciją, įgyjant praktinių žinių šiuolaikinės mokymosi aplinkos kūrimo, priemonių parinkimo bei panaudojimo srityse, kuriant emociškai palankias ugdymo erdves įstaigoje.

Artimiausias renginys: 2022 11 17, nuoroda registracijai: https://www.kpkc.lt/renginiai/ugdomosios-ir-terapines-priemones-formuojant-emociskai-palankia-ugdymo-aplinka-6-val-5/

👉 Pildyti registraciją į šiuos mokymus
Užklausos forma