Apie mus

 • MŪSŲ PROJEKTO TIKSLAS - skatinti žmogaus sąmoningumą bei kūrybiškumą per emocines patirtis. Mažinti smurtą, patyčias, skatinti empatiją, emocinį intelektą ir padėti įveikti emocinius sunkumus. Padėti sukurti emociškai saugią  aplinką  švietimo įstaigose, kurioje vaikai būtų priimti su visomis savo emocijomis, ypatybėmis ir poreikiais.
 • KAIP? Per edukacijas, praktines veiklas, seminarus siekiame suartinti vaikus su mokytojais,  su savo tėvais, taip pat tarpusavyje, gerinti jų tarpusavio bendravimo įgūdžius per bendras įtraukiančias veiklas.  Ugdant emocinį intelektą ir kūrybiškumą, primindami apie  meilę gamtai ir buvimą joje.
 • DALYVIAI: labai svarbu pabrėžti, kad  ne tik vaikai yra šios projekto  dalyviai - pedagogai, mokytojai, vaikų tėvai taip pat yra jos esminė dalis. Suaugusiųjų emocinis intelektas ir elgesys turi didžiulę įtaką vaikų emocinei sveikatai. Todėl projekto tikslas  skirti dėmesio  pedagogų emociniam raštingumui, teikti pagalbą vaikų tėvams.
 • LEKTORIAI: mūsų lektoriai yra tikri profesionalai savo srityje, kurie ne tik sėkmingai dirba savo pagrindinius darbus, bet ir turi didžiulį norą padėti kurti tarpusavio ryšį, saugią, įtraukiančia  aplinką mokymosi įstaigose vardan savo vaikų. Mmes kalbame iš savo patirties ir kiekvieną kartą su entuziazmu ir įsipareigojimu dalinasi savo profesionaliomis žiniomis.
 • KODĖL?  Ši veikla mums ne tik patinka, bet ir įkvepia, nes mes suprantame, kaip svarbu savo žiniomis, veiksmais ir patirtimi prisidėti prie vaikų  gerovės. Atskirai kiekvienas esame savo srities PROFESIONALAI, bet visi kartu -  MES DIDELĖ JĖGA, savo tikslais ir vertybėmis.

Susipažinkite su lektoriais:

 • Inga  - Edukacijos emociniam raštingumui, programos pedagogams apie emociškai saugios aplinkos kūrimą, Filsoma sveikatingumo projekto autorė, mama. Janida - priemonių sensorinei itegragracijai, kūrybiškumui, ugdymui vadovė.
 • Laura  – vaikų-paauglių psichologė, psichoterapeutė, medicinos psichologė, dirbanti su vaikais, jaunuoliais bei šeimomis smėlio, žaidimų, dailės bei theraplay terapinių elementų pagrindu. Mokyklinės psichologijos magistro laipsnis; Psichologijos bakalauras.
 • Daiva  - mokytoja ir VŠĮ "Gedimino miesto mokyklos ikimokyklinio ugdymo kokybės  vadovė.
 • Giedrė - stovyklų vaikams organizatorė, meninio ugdymo mokytoja, drabužių dizainerė.
 • Monika  - sveikatingumo konsultantė, aroma psichologė.
 • Kristina  - Saviugdos trenerė, mindfulness (įsisąmoninto dėmesingumo) trenerė, mokytoja, nuolat vedanti mokymus, seminarus, stovyklas, kūrybines dirbtuves suaugusiems ir vaikams, Lietuvos įsisąmonintu gristos psichologijos asociacijos narė.
 • Laura  -gausos jausmo mentorė ir trenerė, mastermind grupių moderatorė ir Flow būsenos vedlė, aroma praktikė, Bars metodikos praktikė.
 • Ilona - edukacinio turinio šeimoms ABC pilis kūrėja, lektorė, knygų rašytoja, žurnalų vaikams ,,Kutis“ ir ,,Nykštukas“ – idėjų autorė ir redaktorė (iki 2018), video filmukų kūrėja, saviugdos trenerė, EFT ir Hooponopono metodų Lietuvoje propaguotoja.
 • Laima  - rašytoja, kūrybinių dirbtuvių VARDO KODAS autorė.
 • Jolita , kūrybinių makrame pynimo dirbtuvių vaikams ir suaugusiems edukatorė. 
 • Daiva Ingrida  - Socialinė pedagogė, lektorė, neuroedukatorė.  Veda tikslinius užsiėmimus vaikams, ugdant socialines - emocinės kompetencijas, patirtiminis edukacijas ir saviugdas suaugusiems.
 • Rūta - ergoterapeutė, turinti 10 metų patirtį, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais.

Pagal 40 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo programą parengti mokymai mokytojams tokiomis temomis:

 • Pagalbos vaikui metodai dėmesio sutelkimui ir emocijų reguliavimui,  netaikant tiesioginio spaudimo.
 • Įsisąmoninto dėmesio praktikos ugdymo veiklos kokybės gerinimui ir efektyviam konfliktų sprendimui klasėje.
 • Psichologijos paslaptys padedant pasiekti emocinio balanso tikslus, integruojant specialiųjų poreikių  vaikų poreikius ugdyme.
 • EFT arba emocijų paleidimo metodų tuksenant panaudojimas ugdyme gerinant vaiko ir mokytojo emocinę sveikatą.
 • Kūrybiškumo išlaisvinimo metodai ir efektyvus laiko planavimas.
 • Ugdomųjų, terapinių priemonių parinkimas formuojant emociškai saugią aplinką.

Kūrybiškumo  užsiėmimai mokytojams (1-2 val trukmės):

 • Emocijų priėmimo-pažinimo dirbtuvės pozityviam požiūriui formuoti  (lekt. Inga ir Laura).
 • Aroma popietė relaksacinių kvapų gamybai  "Kvapai ir emocijos" (lekt. Monika arba Laura ).
 • Sapnų gaudyklių kūrimas makrame metodu (lekt. Jolita ).

Neformalaus ugdymo edukacijos vaikams, kurios gali būti organizuojamos Jūsų įstaigoje arba mūsų veiklos vykdymo vietose:
 • Emocijų pažinimo dirbtuvės  "Ką daryti kai pyksti" (lektorė Inga).
 • Emocijų pažinimo dirbtuvės, gaminant  kvapus (Emocijos ir kvapai, lektorė Monika).).
 • Susikaupimą, dėmesingumą skatinantis užsiėmimas Makrame metodu (lekt. Jolita ).
 • Meninis užsiėmimas, akcentuojant kvėpavimo technikas (lekt. Giedrė).
 • Emocijų paleidimas "tapingo" metodu (lekt. Ilona) .
 • Vardo kodo dirbtuvės kūrybiškumui ir savivertei (lekt. Laima Kvedrienė).
 • Vabzdžio roboto kūryba STEAM metodais (Daiva).

Galite kreiptis į mus dėl pavienių edukacijų, arba pasirinktoje vietoje išsikviesti mus kaip lektorių komandą visos ar dalies dienos užimtumui Jūsų arba mūsų siūlomose vietovėse. Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės info@filsoma.lt arba telefonu: 8 604 03176.

Apie projekto autorę Ingą Sosnovską.

Filsoma projektą sukūriau vedama savo vertybėmis su tikslu padėti vaikams, jautriai išgyvenantiems pokyčius. Pagal išsilavinimą esu  ekonomistė -  su dideliu suvokimu apie švietimo sistemą (daugiau kaip 15 metų bendrauju su švietimo įstaigų vadovais tiekdama sensorinei integracijai, ugdymui skirtas priemones: www.janida.lt), vedu seminarus mokytojams. 

Mano gyvenime yra vienas labai svarbus motyvas – mano pirmagimis itin jautrus sūnus, su kuriuo kartu išgyvenome stiprius  pokyčius. Būtent jis paskatino mano kelionę į emocinio intelekto ir švietimo sritį.

Daugybę metų bendradarbiaudama su švietimo įstaigomis, įgyjau gilią įžvalgą apie vaikų, mokytojų, įstaigų vadovų poreikius ir mokymosi procesus, aktyviai domiuosi psichologija ir žmogaus emocine sveikata, Sukūriau ir įgyvendinau programas pedagogams, skirtas gerinti mokymo kokybę per neformalias ugdymo veiklas ir kurti emociškai saugią aplinką švietimo institucijose, padedant parinkti tikslinags priemones.