Apie lektorius

Atskirai kiekvienas esame savo srities PROFESIONALAI, bet visi kartu esame DIDELĖ JĖGA. Todėl rekomenduojame rinktis kelias Filsoma veiklas visos dienos užimtumui.

Subūrėme šaunią lektorių komandą ir norime Jums ir Jūsų vaikams pasiūlyti gausybę patyriminių edukacijų ir seminarų, kuriuos galime organizuoti mūsų atrastose gamtos erdvėse, Jūsų įstaiggoje arba virtualioje Zoom aplinkoje.

Galite kreiptis į mus dėl pavienių edukacijų, arba pasirinktoje vietoje išsikviesti mus kaip lektorių komandą visos ar dalies dienos užimtumui Jūsų arba mūsų siūlomose vietovėse. Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės info@filsoma.lt arba telefonu: 8 604 03176.

Šia programa, per patyriminių edukacijų vaikams ir seminarų mokytojams organizavimą, siekiama gerinti socialiai jautrių grupių (vaikai ir mokytojai) psichinę sveikatą ir socialines-emocines kompetencijas. Programos  metu tikslinių grupių įgyta patirtis ir potyriai stiprins visuomenės narių psichologinį atsparumą neigiamiems veiksniams (vienišumas, stresas, melancholija, dėmesio nesutelkimas ir kt.), gerins bendravimo ir socialinius įgūdžius, stiprins socialines-emocines kompetencijas.

Susipažinkite su lektoriais:

 • Inga  - emocinio intelekto instruktorė, dėmesingumo trenerė, UAB "Janida" ugdomosios ir terapinės priemonės - edukacinio turinio kūrėja, vadovė,  edukacinių programų vaikams autorė, programos pedagogams apie emociškai saugią aplinką įstaigoje autorė, Filsoma projekto vadovė.
 • Laura  – vaikų-paauglių psichologė, psichoterapeutė, medicinos psichologė, dirbanti su vaikais, jaunuoliais bei šeimomis smėlio, žaidimų, dailės bei theraplay terapinių elementų pagrindu. Mokyklinės psichologijos magistro laipsnis; Psichologijos bakalauras.
 • Daiva  - mokytoja ir VŠĮ "Gedimino miesto darželis kokybės ugdymo vadovė.
 • Giedrė - stovyklų vaikams organizatorė, meninio ugdymo mokytoja, drabužių dizainerė.
 • Monika  - Doterra sveikatingumo konsultantė, aroma praktikė.
 • Kristina  - Saviugdos trenerė, mindfulness (įsisąmoninto dėmesingumo) trenerė, mokytoja, nuolat vedanti mokymus, seminarus, stovyklas, kūrybines dirbtuves suaugusiems ir vaikams, Lietuvos įsisąmonintu gristos psichologijos asociacijos narė.
 • Laura  -gausos jausmo mentorė ir trenerė, mastermind grupių moderatorė ir Flow būsenos vedlė, aroma praktikė, Bars metodikos praktikė.
 • Ilona - edukacinio turinio šeimoms kūrėja, lektorė, knygų rašytoja, žurnalų vaikams ,,Kutis“ ir ,,Nykštukas“ – idėjų autorė ir redaktorė (iki 2018), video filmukų kūrėja, saviugdos trenerė, EFT ir Hooponopono metodų Lietuvoje propaguotoja.
 • Laima  - rašytoja, kūrybinių dirbtuvių VARDO KODAS autorė.
 • Jolita , kūrybinių makrame pynimo dirbtuvių vaikams ir suaugusiems edukatorė. 
 • Daiva Ingrida Griskevičiūtė - Socialinė pedagogė, lektorė, neuroedukatorė.  Veda tikslinius užsiėmimus vaikams, ugdant socialines - emocinės kompetencijas, patirtiminis edukacijas ir saviugdas suaugusiems.

Pagal 40 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo programą parengti mokymai mokytojams tokiomis temomis (galimos paskaitos arba kvalifikacijos tobulinimo seminarai virtualioje aplinkoje arba tiesiogiai Jūsų įstaigoje arba mūsų numatytose gamtinėse ervėse):

 • Pagalbos vaikui metodai dėmesio sutelkimui ir emocijų reguliavimui,  netaikant tiesioginio spaudimo.
 • Įsisąmoninto dėmesio praktikos ugdymo veiklos kokybės gerinimui ir efektyviam konfliktų sprendimui klasėje.
 • Psichologijos paslaptys padedant pasiekti emocinio balanso tikslus, integruojant specialiųjų poreikių  vaikų poreikius ugdyme.
 • EFT arba emocijų paleidimo metodų tuksenant panaudojimas ugdyme gerinant vaiko ir mokytojo emocinę sveikatą.
 • Kūrybiškumo išlaisvinimo metodai ir efektyvus laiko planavimas.

Kūrybiškumą išlaisvinantys užsiėmimai mokytojams (1-2 val trukmės):

 • Emocijų priėmimo-pažinimo dirbtuvės pozityviam požiūriui formuoti  (lekt. Inga ir Laura).
 • Aroma popietė relaksacinių kvapų gamybai  "Kvapai ir emocijos" (lekt. Monika arba Laura ).
 • Sapnų gaudyklių kūrimas makrame metodu (lekt. Jolita ).

Neformalaus ugdymo edukacijos vaikams, kurios gali būti organizuojamos Jūsų įstaigoje arba mūsų veiklos vykdymo vietose:
 • Emocijų pažinimo dirbtuvės  "Augink sparnus kaip drugelis" (lektorė Inga).
 • Emocijų pažinimo dirbtuvės, gaminant  kvapus (Emocijos ir kvapai, lektorė Monika).).
 • Susikaupimą, dėmesingumą skatinantis užsiėmimas Makrame metodu (lekt. Jolita ).
 • Meninis užsiėmimas, akcentuojant kvėpavimo technikas (lekt. Giedrė).
 • Emocijų paleidimas "tapingo" metodu (lekt. Ilona) .
 • Vardo kodo dirbtuvės kūrybiškumui ir savivertei (lekt. Laima Kvedrienė).
Užklausos forma