PRADŽIA

                       "FILSOMA" VARDO PRASMĖ
  • Fone gamtos garsų, kvapų, šviesos
  • I šsimatuoju ir randu dalį savęs joje.
  • L iečiuosi prie žolės, medžio žievės,
  • S aulei pamoju, vandenį paglostau,
  • O šimą medžių, vėjo prie širdies glaudžiu.
  • M yliu, kas žemėje po kojomis, virš jos
  • A tgimsta meilėje ir klesti, dalinasi išmintimi.

Sveikatingumo projektas "Vaikų ir mokytojų emocinės sveikatos gerinimas šalinant nerimą, įtampą, pasitelkiant augalų ir gamtos galias". Projekto rengėjas ir vykdytojas VšĮ „Filsoma“. Visos VšĮ „Filsoma“ veiklos  skirtos stiprinti mokytojų ir vaikų psichologinę gerovę ir  socialines-emocines kompetencijas ir suplanuotos vykdyti gamtoje, tačiau gali būti vykdomos ir Jūsų patalpose.

Pagal PSO apibrėžtį, psichikos sveikata yra suprantama kaip gerovės būsena, kurioje kiekvienas individas realizuoja savo potencialą, gali susitvarkyti su įprastiniais gyvenimo stresais, gali produktyviai dirbti ir yra pajėgus prisidėti prie savo bendruomenės klestėjimo, o socialinės-emocinės kompetencijos suprantamos kaip gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje.

Šiuo projektu siekiama atstatyti socialiai jautrių grupių (vaikai ir mokytojai) socialines-emocines kompetencijas. Programos  metu tikslinių grupių įgyta patirtis ir potyriai stiprins visuomenės narių psichologinį atsparumą neigiamiems veiksniams (vienišumas, stresas, melancholija, dėmesio nesutelkimas ir kt.), gerins bendravimo ir socialinius įgūdžius, stiprins socialines-emocines kompetencijas.

Subūrėme šaunią lektorių komandą ir norime Jums ir Jūsų vaikams pasiūlyti gausybę patyriminių edukacijų ir seminarų.

Užklausos forma