Pagalbos vaikui metodai dėmesio sutelkimui

Neramus žmogus negali susikaupti, jam sunkiau atrasti pozityvius jausmus, dažnai susiduria su nepaaiškinamu nerimu, dėmesio koncentravimo ar atminties problemomis, tampa sunku kokybiškai perteikti žinias.

Seminare  Pagalbos vaikui ir mokytojui metodai dėmesio sutelkimui ir emocijų reguliavimui“ pristatysime  relaksacinėms erdvėms kurti reikalingą įrangą ir priemones ugdymo kokybės gerinimui, skirtas vaizdinei komunikacijai,  ir sensorinei integracijai, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais, skirtas padėti jiems „įsižeminti“ ir nurimti veikiant relaksacinėse erdvėse pritaikius žaidybines veiklas, paremtas „Mindfullness“ praktika, kas padės lengviau integruotis ugdymo veikloje ir susikaupti pamokų metu.

Antroji seminaro dalis skirta mokytojo pozityvaus požiūrio kūrimui,  pasitikėjimui savo darbų  prasmingumu sustiprinimui, o taip pat mokomasi planuoti darbus taip, kad  galima būtų ne tik sėkmingai įgyvendinti planus, bet derinti juos su poilsio rėžimu, atstatant jėgas. 

  Seminaro turinys:

  •  Šiuolaikinių vaikų portretai: IJA, ASS, Hyperaktyvumas ir jų poreikiai.
  • Multisensorinio  kambario įkūrimas įstaigoje, paskirtis, tikslingų priemonių parinkimas ir veiklų  jame organizavimas.
  • Specialiųjų techninės pagalbos priemonių pristatymas ir taikymas: pasunkintos, vaizdinės stimuliacijos, vaizdinės komunikacijos priemonės.
  •  Dėmesio sutelkimą aktyvinančių priemonių apžvalga ir integravimas ugdymo veikloje: stalo žaidimai,  sensoriniai indai, dėmesį sutelkti skatinantys pratimai.
  • Sėkmingo, emociškai švaraus mąstymo  įgūdžių  formavimo įrankiai: minčių švaros pratimai, priemonių emocijų pažinimui apžvalga ir taikymas.
  •  Nuostatų įgijimas ir vertybių išsigryninimas (vertybinių, etinių-profesinių nuostatų teikimas ir įgijimas): Savivertės  ir pasitikėjimo savo darbų  prasmingumu sustiprinimo būdai, veiklos.   Vertybių nusistatymo anketa-klausimynas.
  •  Pozityvus požiūris mokytojo darbe – jo įtaka mokiniui ir būdai  kaip tokį požiūrį formuoti ir išlaikyti (negatyvių minčių išvalymas, dėmesio sutelkimo kryptys, kūno kalba, balso ir žvilgsnio galia energijos šaltiniai atsistatymui).
  •   „Flow list“ planavimo metodo pristatymas ir taikymas ugdymo veikloje.  Skaidrės ir teorija,  praktika, kurios metu dalyviai bus mokomi šiuolaikinio planavimo metodo darbo ir poilsio rėžimui suderinti, atstatyti jėgas.  

Lektorės: I. Sosnovska, Janida vadovė, Filsoma projekto autorė, ISEI emocinio intelekto instruktorė, L. Sriubiškienė, gausos jausmo mentorė ir trenerė, aroma, Bars metodikos praktikė.

Registracijos nuorodą į 10.18 d. 13 val. seminarą: https://www.kaunosic.lt/renginiai/pagalbos-vaikui-metodai-demesio-sutelkimui-ir-emociju-reguliavimui-netaikant-tiesioginio-spaudimo-6-val/?fbclid=IwAR0uAr0Qkx3suiz0HaBsZ34s7VV4n31T2-h2veL7gYGV6u0jGiq-1u2oVqY