Įstaigos vertybių-tikslų išsigryninimo programa

Programa padeda Vadovui išspręsti susikaupusias kolektyve ir veikloje problemas, pagerinti kolektyvo klimatą bei darbuotojų įsitraukimą, atlaisvina vadovus nuo perteklinės kontrolės bei gausybės instrukcijų, siekia pakleti įmonės vertę bei klientų pasitikėjimą.

Dažniausiai įmonės vertybes, misiją ir viziją nusistato pagal tai, kuo jie norėtų būti ir vertybės skamba abstrakčiai: sąžiningais, kokybiškais, patikimais ir tt. Kai tuo tarpu savo veiksmais transliuojama kas kita. 

Įmonė, jos darbuotojai, yra tokie, kaip jie elgiasi, o ne ką apie save galvoja. Kiekvienas darbuotojas – nuo verslo savininkų, aukščiausio lygio vadovų, iki žemiausios grandies darbuotojų, darbinėje veikloje nori ne tik uždirbti pragyvenimui, jie pirmiausiai siekia išpildyti tai, kas jiems svarbu ir vertinga, ir dažniausiai tai daro nesąmoningai. 

Ši programa leidžia akivaizdžiai pamatyti, kas realiai vyksta įmonėje, kas svarbu ir prasminga pirmiausia sprendimus priimantiems vadovams, nuo kurių asmeninių vertybių tiesiogiai priklauso ir visos įmonės vertybės, misija bei vizija.

Kitas aspektas – vertybės, kaip ir misija bei vizija, dažnai vadovų „nuleidžiami“ darbuotojams, darbuotojai jų net nežino, tuo labiau, ką reiškia asmeniškai jam ir jo atliekamam darbui. 

Šios programos tikslas – kad kiekvienas darbuotojas suvoktų įmonės vertybes, misiją ir viziją ir, kaip jis asmeniškai  prie to prisideda, atlikdamas savo kasdienes funkcijas. Šiuo atveju, darbuotojas kartu su vaovu netgi dalyvauja vertybių nustatymo procese, kas sąlygoja asmeninį įsitraukimą bei atsakomybę.

Po šios programos:

  • -          Pagerėja darbo kolektyvo klimatas – lengviau susikalbėti, susitarti;
  • Aukštesnis produktyvumas, efektyvumas, geresni rezultatai;
  • Aiškesnės kiekvieno darbuotojo atsakomybės bei funkcijos – mažiau reikia taisyklių;
  • Aiškesnis asmeninis indėlis į įmonės veiklą;
  •  Padidėjusi energija, darbingumas, savidisciplina – mažiau reikia kontrolės;
  • Mažiau išorinės motyvacijos - padidėja vidinė motyvacija ir entuziazmas;

Programos trukmė 2,5 - 3 val., priklausomai nuo žmonių skaičiaus.

Dalyvių skaičius: max 6

Kaina: nuo 600 €

👉 Pildyti registraciją į šiuos mokymus