Apie mus

EMOCINIO SVEIKATINIMO PROJEKTAS visapusiškam žmogaus balansui, veikiant gamtoje.

FILSOMA - ne pelno siekianti, NVO organizacija, vysto moterų ir vaikų, šeimų emociniam sveikatinimui skirtas veiklas. Tai jungtinė lektorių, komanda, kuriems rūpi gražesnė mūsų visų ateitis ir geresnė emocinė sveikata.  Veiklos vyksta iš anksto suplanuotu metu, susirinkus žmonių grupei mūsų erdvėse (Drugelių pieva Semeliškėse arba Vilniaus terasose) arba Jūsų vietose.

FILSOMA - kaip JUNGTINIS TĘSTINIŲ VEIKLŲ PROJEKTAS MOKYKLAI ar DARŽELIUI

Jei mokytojas savo darbe jaučia nepasitenkinimą, perdegimą, kyla rizika šiuos jausmus nukreipti į mokinius ar kolegas per griežtesnį, dirglesnį elgesį arba abejingumą. Toks mokytojo elgesys gali indikuoti nesaugumo, kaltės, nerimo jausmus moksleiviams.

Todėl būtina rūpintis ne tik mokinių, bet ir mokytojų emocine sveikata. Dauguma veiklų yra susietos su gamta arba gali būti vykdomos arčiau gamtos.

Visos VšĮ „Filsoma“ veiklos  skirtos stiprinti mokytojų ir vaikų psichologinę gerovę ir  socialines-emocines kompetencijas ir suplanuotos vykdyti gamtoje, tačiau gali būti vykdomos ir Jūsų patalpose

Šiuo projektu siekiama atstatyti socialiai jautrių grupių (vaikai ir mokytojai) socialines-emocines kompetencijas. Programos  metu tikslinių grupių įgyta patirtis ir potyriai stiprins visuomenės narių psichologinį atsparumą neigiamiems veiksniams (vienišumas, stresas, melancholija, dėmesio nesutelkimas ir kt.), gerins bendravimo ir socialinius įgūdžius, stiprins socialines-emocines kompetencijas.

MES PASIRŪPINSIME:

 • Programa
 • Vieta
 • Emocine sveikata
 • Gera nuotaika
 • Įspūdžiais

          

   "FILSOMA" VARDO PRASMĖ:

 • Fone gamtos garsų, kvapų, šviesos
 • I šsimatuoju ir randu dalį savęs joje.
 • L iečiuosi prie žolės, medžio žievės,
 • S aulei pamoju, vandenį paglostau,
 • O šimą medžių, vėjo prie širdies glaudžiu.
 • M yliu, kas žemėje po kojomis, virš jos
 • A tgimsta meilėje ir klesti, dalinasi išmintimi.

Subūrėme šaunią lektorių komandą ir norime Jums ir Jūsų vaikams pasiūlyti gausybę patyriminių edukacijų ir seminarų.

Filsoma- tai jungtinės lektorių  komandos emocinio sveikatinimo projektas - kombinuotos veiklos, tarpusavyje susijusios veiklos, skirtos stiprinti mokytojų ir vaikų psichologinę gerovę ir socialines- emocines kompetencijas. 

.

Subūrėme šaunią lektorių komandą ir norime Jums ir Jūsų vaikams pasiūlyti gausybę patyriminių edukacijų ir seminarų mokytojams. Galite kreiptis į mus dėl pavienių edukacijų, arba pasirinktoje vietoje išsikviesti mus kaip lektorių komandą visos ar dalies dienos užimtumui Jūsų arba mūsų siūlomose vietovėse. Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės info@filsoma.lt.

Atskirai kiekvienas esame savo srities PROFESIONALAI, bet visi kartu esame DIDELĖ JĖGA. Todėl rekomenduojame rinktis kelias Filsoma veiklas visos dienos užimtumui.

Susipažinkite su lektoriais:

 • Inga  - emocinio intelekto instruktorė, dėmesingumo trenerė, UAB "Janida" ugdomosios ir terapinės priemonės - edukacinio turinio kūrėja, vadovė,  edukacinių programų vaikams autorė, programos pedagogams apie emociškai saugią aplinką įstaigoje autorė, Filsoma projekto vadovė.
 • Laura  – vaikų-paauglių psichologė, psichoterapeutė, medicinos psichologė, dirbanti su vaikais, jaunuoliais bei šeimomis smėlio, žaidimų, dailės bei theraplay terapinių elementų pagrindu. Mokyklinės psichologijos magistro laipsnis; Psichologijos bakalauras.
 • Daiva  - mokytoja ir VŠĮ "Gedimino miesto darželis kokybės ugdymo vadovė.
 • Giedrė - stovyklų vaikams organizatorė, meninio ugdymo mokytoja, drabužių dizainerė.
 • Monika  - Doterra sveikatingumo konsultantė, aroma praktikė.
 • Kristina  - Saviugdos trenerė, mindfulness (įsisąmoninto dėmesingumo) trenerė, mokytoja, nuolat vedanti mokymus, seminarus, stovyklas, kūrybines dirbtuves suaugusiems ir vaikams, Lietuvos įsisąmonintu gristos psichologijos asociacijos narė.
 • Laura  -gausos jausmo mentorė ir trenerė, mastermind grupių moderatorė ir Flow būsenos vedlė, aroma praktikė, Bars metodikos praktikė.
 • Ilona - edukacinio turinio šeimoms kūrėja, lektorė, knygų rašytoja, žurnalų vaikams ,,Kutis“ ir ,,Nykštukas“ – idėjų autorė ir redaktorė (iki 2018), video filmukų kūrėja, saviugdos trenerė, EFT ir Hooponopono metodų Lietuvoje propaguotoja.
 • Laima  - rašytoja, kūrybinių dirbtuvių VARDO KODAS autorė.
 • Jolita , kūrybinių makrame pynimo dirbtuvių vaikams ir suaugusiems edukatorė. 

Kaip galite prisidéti prie müsų projekto?

 1. Užsakydami mūsų organizuojamus mokymus, konsultacijas, edukacijas.
 2. Skirdami vienkartinį arba pastovų rémimą.
 3. Skirdami 1,2% savo pajamų mokesčio, tai padaryti galite iki einamuju m. geguzes 2 d., naudodamiesi EDS  sistema.
 4. Padėti surasti projektą veikloms finansuoti, kad jos bütu prieinamos daugiau švietimo įstaigų.

Į užsiėmimus registruokitės el.paštu info@filsoma.lt arba tel.: 8 604 03176, nurodydami bent kelias pageidaujamas veiklai datas, vaikų amžių, skaičių ir norimas eduakcijų ar seminarų temas.

Galite kreiptis į mus dėl pavienių edukacijų, seminarų arba išsikviesti mus kaip lektorių komandą visos ar dalies dienos užimtumui pasirinktoje vietoje, Jūsų įstaigoje arba mūsų parinktose vietovėse Vilniuje ar netoli Trakų- Drugelių pievoje. Susidarius bent 2 mokymų užklausoms toje pačioje įstaigoje, vykstame ir į kitus miesus.

SEMINARAI MOKYTOJAMS pagal 40 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo programą tokiomis temomis (galimos paskaitos arba kvalifikacijos tobulinimo seminarai virtualioje aplinkoje arba tiesiogiai Jūsų įstaigoje arba mūsų numatytose gamtinėse erdvėse):

 • Pagalbos vaikui metodai dėmesio sutelkimui ir emocijų reguliavimui,  netaikant tiesioginio spaudimo.
 • Įsisąmoninto dėmesio praktikos ugdymo veiklos kokybės gerinimui ir efektyviam konfliktų sprendimui klasėje.
 • Psichologijos paslaptys padedant pasiekti emocinio balanso tikslus, integruojant specialiųjų poreikių  vaikų poreikius ugdyme.
 • EFT arba emocijų paleidimo metodų tuksenant panaudojimas ugdyme gerinant vaiko ir mokytojo emocinę sveikatą.
 • Kūrybiškumo išlaisvinimo metodai ir efektyvus laiko planavimas.

Kūrybiškumą išlaisvinantys užsiėmimai mokytojams (1-2 val trukmės):

 • Emocijų priėmimo-pažinimo dirbtuvės pozityviam požiūriui formuoti  (lekt. Inga ir Laura).
 • Aroma popietė relaksacinių kvapų gamybai  "Kvapai ir emocijos" (lekt. Monika arba Laura ).
 • Sapnų gaudyklių kūrimas makrame metodu (lekt. Jolita ).

Neformalaus ugdymo edukacijos vaikams, kurios gali būti organizuojamos Jūsų įstaigoje arba mūsų veiklos vykdymo vietose:
 • Emocijų pažinimo dirbtuvės  "Augink sparnus kaip drugelis" (lektorė Inga).
 • Emocijų pažinimo dirbtuvės, gaminant  kvapus (Emocijos ir kvapai, lektorė Monika).).
 • Susikaupimą, dėmesingumą skatinantis užsiėmimas Makrame metodu (lekt. Jolita ).
 • Meninis užsiėmimas, akcentuojant kvėpavimo technikas (lekt. Giedrė).
 • Emocijų paleidimas "tapingo" metodu (lekt. Ilona) .
 • Vardo kodo dirbtuvės kūrybiškumui ir savivertei (lekt. Laima Kvedrienė).
Užklausos forma